Vi arbetar på uppdrag av primärvården i Västra Götaland och är en beredskapsjour som arbetar när vårdcentralen stänger på eftermiddagen tills den öppnar igen nästa morgon.

I uppdraget ingår

•  att vara behjälplig när hälso- och sjukvårdspersonal inklusive 1177-sköterskor  i området behöver konsultera läkare vid akuta patientärenden.

•  hembesök i kommunala boendeenheter och privata hem kopplade till hemsjukvården.

•  att konstatera dödsfall utanför sjukvårdsinrättning. Om dödsfallet är oväntat tar jourläkaren ställning till om Polisen skall kopplas in eller ej.

•  att genomföra bedömningar av eventuellt behov av psykiatrisk tvångsvård enligt gällande lagar och föreskrifter. Jourläkaren kan vid behov begära assistans av polis.