blodtrycksbild

Läkarjouren i Sverige har fått i uppdrag att leverera läkarinsatser i projekt Mobil närvård i VästerHAFvet (Västra Göteborg och Askim-Frölunda-Högsbo) som är ett regionfinansierat samverkansprojekt mellan tio vårdcentraler och två hemsjukvårdsenheter.

Vårdcentralerna som ingår kan remittera sina hemsjukvårdspatienter till oss för läkarvård och vi samarbetar med hemsjukvårdens sjuksköterskor. Patienter i projektet är fortsatt listade vid vårdcentralen och vårdcentralsläkaren får medicinsk information från oss.

Vårt uppdrag i projektet omfattar akuta och planerade hembesök, förskrivning av recept och utfärdande av remisser.